Hướng dẫn đặt hàng

1. Phạm vi áp dụng: 

Chính sách và quy định thỏa thuận này được áp dụng cho khách hàng đặt hàng theo yêu cầu. Theo mẫu mã hình mẫu hoặc sản phẩm có sự khác biệt. Là những hàng đã hết hàng trong kho hoặc chưa có hàng cần phải đặt hàng hoặc chưa đủ hàng theo số lượng đặt, hoặc in theo nhãn mác của khách hàng. "Gọi chung là đặt hàng"

2. Về sản phẩm đặt hàng: 

 Khi đặt hàng 2 bên cần thông nhất mẫu mã. bên đặt hàng cần đưa hình ảnh hoặc  mẫu rõ ràng và bên nhận yêu cầu thực hiện theo đúng mẫu mã đã đặt. Đồng thời thống nhất giá cả và các hình thức thanh toán và giao hàng

3. Giao hàng và thanh toán trước và khi nhận hàng: 

Các hình thức này hai bên cần thống nhất và chốt phương án hợp lý và thực hiện theo sự thống nhất.  Về thanh toán bên đặt hàng cần thanh toán cọc ít nhất 30% trên tổng giá trị của đơn hàng.Với số tiền hàng còn lại Khách hàng tại nội ô thành phố HCM thanh toán đầy đủ khi nhận hàng, khách hàng ngoại ô, khách tỉnh thanh toán chuyển khoản hoàn tất đơn hàng trước, xưởng sẽ gửi hàng khi nhận được chuyển khoản. Khách hàng thanh toán cước vận chuyển cho bên vận chuyển và các chi phí phát sinh "Nếu có" như: Hóa đơn thuế, Lưu thông hàng hóa, chứng chỉ nguồn gốc, chi phí bốc xếp ngoài yêu cầu....

4. Tạm dừng, tạm cắt hủy đơn đặt hàng:

* Trong quá trình đặt hàng " Bao gồm từ lúc làm việc tới sản xuất, vận chuyển, lưu kho bãi..." Mà bên đặt hàng hủy đơn hàng thì bên nhận đơn hàng có quyền yêu cầu ngưng sản xuất, vận chuyển, hồi chuyển. Và yêu cầu bên đặt hàng bồi thường đơn hàng. Bên đặt hàng có trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí đã sản xuất, vận chuyển đi, vận chuyển hồi, các chi phí bốc xếp liên quan Theo giá trị thực tế đã phát sinh

* Trong quá trình đặt hàng: " Bao gồm từ lúc làm việc tới sản xuất, vận chuyển, lưu kho bãi..." Mà bên nhận đặt hàng không đáp ứng được số lượng hàng, mặt hàng, chủng loại, không giao hàng, sản xuất hàng không đúng mẫu mã đặt thì bên đặt hàng có quyền yêu cầu dừng, hủy đơn hàng và yêu cầu bên nhận đặt hàng bồi thường đơn hàng, yêu cầu hoàn lại 100% số tiền hàng đã tạm ứng trước. Yêu cầu bồi thường chi phí phát sinh trong quá trình chờ đặt hàng theo thực tế đã phát sinh "Nếu có"

5. Lưu ý, hỗ trợ: 

Trong các trường hợp hàng hóa vận chuyển đến nơi nhận, lưu kho nhận mà người nhận từ chối nhận. Không nhận hàng thì chúng tôi sẽ yêu cầu quy hồi hàng và trường hợp này bên đặt hàng phải thanh toán toàn bộ chi phí vận chuyển đến, Chi phí lưu kho, Chi phí vận chuyển quy hồi.  Toàn bộ chi phí sẽ khấu trừ vào số tiền bên đặt hàng đã tạm ứng và  truy thu thêm nếu chưa đủ số chi phí phát sinh do vận không nhận hàng.

Mọi thông tin đặt hàng xin liên hệ:

0976 249 189
0976 249 189
Zalo chat